KerkDialoog biedt zicht op een vitale gemeente

Veel kerkelijke gemeenten worden geconfronteerd met krimp. Deze ontwikkeling heeft een grote impact op de omvang van het pastoraat, het aantal kerkelijke wijken en de in gebruik zijnde kerkgebouwen. Kerkenraden en Colleges van Kerkrentmeesters komen voor ingrijpende beslissingen te staan.

 

Deze beslissingen zorgen regelmatig voor onzekerheid en discussies. Dit kan resulteren in verstoorde verhoudingen binnen allerlei niveaus van de kerkelijke gemeenten.

 

KerkDialoog levert een bijzondere vorm van procesbegeleiding in specifieke situaties van kerkelijke gemeenten. In een transparante dialoog werken wij aan een levendige en financieel gezonde kerk.

 

KerkDialoog deelt kennis en ervaring

De mensen achter KerkDialoog hebben hun sporen reeds verdiend binnen de brede belangenbehartiging van de kerken. Met deze kennis en kunde biedt KerkDialoog haar diensten als procesbegeleider aan. Onze kerkcoaches kunnen ook uw gemeente ondersteunen. Samen met u scheppen wij voorwaarden voor een blijvende vitale gemeente.

 

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!