Wat kost KerkDialoog?

 

Die vraag is gemakkelijker gesteld dan beantwoord. Elk project is anders en verdient een eigen aanpak. De ervaring heeft dan ook geleerd dat de omvang en de duur van de werkzaamheden van KerkDialoog van tevoren meestal niet in te schatten zijn. Bovendien kan in de loop van een project blijken dat er een deskundige bij betrokken moet worden die eerder nog niet was voorzien. Of een bepaalde deskundige wordt juist niet ingezet omdat een vrijwilliger zich hiervoor bij de opdrachtgever heeft aangemeld.

 

Maatwerk

Vanwege het onvoorspelbare verloop kunnen wij vooraf geen vaste prijs bepalen. We hebben daarom gaandeweg in samenspraak met de kerken –¬†en met hun goedkeuring – het volgende systeem ontwikkeld:

 

  • Wij rekenen op basis van een uurtarief dat vooraf met u als opdrachtgever is afgestemd. De uurtarieven die onze kerkcoaches of andere deskundigen hanteren, hebben de instemming van de VBK en KKA.
  • De ureninzet wordt maandelijks aan de kerkelijke gemeente voorgelegd en verantwoord. Elke deskundige registreert zijn/haar urenbesteding nauwgezet, zodat helder is aan welke werkzaamheden de tijd is besteed.
  • Na akkoord van het kerkelijk college factureert KKA (maandelijks), conform afspraak.

 

Transparant

Voordelen van deze opzet zijn de maximale flexibiliteit en openheid. U komt niet voor nare verrassingen te staan. Als opdrachtgever kunt u per maand besluiten om het project te stoppen, ook als het nog niet is afgerond.

 

Offerte

De gebruikelijke werkwijze van KerkDialoog is dat er allereerst een gesprek plaatsvindt. In dat gesprek bespreken we de probleemstelling en hoe wij van dienst kunnen zijn. Afspraken hierover leggen we vast in een offerte.

Als de offerte akkoord is, starten we de dienstverlening. Meestal begint dat met een advies en een eerste opzet voor een plan van aanpak. Wanneer u wilt, maken we ook afspraken over de wijze van afstemming met de verschillende colleges binnen de kerk en met de gemeente.

 

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Neem vrijblijvend contact met ons op!