Wanneer kunt u KerkDialoog inzetten?

Veranderingen binnen de kerk

In deze tijd hebben veel kerkelijke gemeenten te maken met krimpende ledentallen en afnemende betrokkenheid van de leden. Daarnaast is de rol van de kerk in de samenleving ingrijpend veranderd. De financiƫle inkomsten nemen om verschillende redenen af. Daarentegen wordt de kerk steeds meer aangesproken op het dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze ontwikkelingen vragen om een bijzondere vorm van procesbegeleiding: KerkDialoog.

KerkDialoog speelt in op veranderingen

Wanneer u deze ontwikkelingen in uw gemeente signaleert, kan KerkDialoog veel voor u betekenen. Het is van groot belang dat uw gemeente (financieel) gezond is en blijft. KerkDialoog houdt het gesprek gaande en schept voorwaarden voor de vitaliteit van de gemeente.

Wat kunt u van KerkDialoog verwachten?

KerkDialoog adviseert en begeleidt op het gebied van:

  • beleid (wat doen we wel en wat niet)
  • stenen (gebouwen > beheer, verhuur/verkoop)
  • mensen (vrijwilligers en betaalde krachten)
  • exploitatie (collecten, giften, legaten, Kerkbalans,
    honoraria, etc.)
  • toekomstige gemeentevormen

 

We vertellen u graag wat KerkDialoog voor uw gemeente kan betekenen. Neem vrijblijvend contact op!