Hoe werkt KerkDialoog?

In de dialoog ontwikkelt zich maatwerk

Identieke kerkelijke gemeenten bestaan niet. Elke kerk heeft zijn eigen karakter. KerkDialoog respecteert deze eigenheid en heeft dan ook geen standaard werkwijze. KerkDialoog levert ‘in dialoog met de betrokken gemeente’ maatwerk.

Stappenplan

De werkwijze die past bij uw gemeente komt voort uit een inventarisatie en analyse van uw situatie. In een open communicatie focussen we op het welbevinden en de zakelijke belangen van uw kerkelijke gemeente. Hieruit volgt een stappenplan dat voorwaarden schept voor een vitale gemeente.

Realisatie

Onze kerkcoaches adviseren u bij de uitvoering en de realisatie van het stappenplan. Wanneer u wilt, werkt de kerkcoach zelf mee aan de realisatie. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het leiden van een gemeenteavond over beleidsplannen.

Bruggenbouwer

Bij het werken aan een gezonde toekomst blijkt dat we de taal van het hart en de taal van de cijfers niet los kunnen koppelen. Vooral in een tijd als deze is een goede balans tussen kosten en baten noodzakelijk. Dit kan leiden tot onrust en verwarring binnen de gemeente. Als onafhankelijk voorzitter en procesbegeleider houdt de kerkcoach het gesprek gaande. KerkDialoog dient zo ook als bruggenbouwer voor beter onderling begrip.

Onze kerkcoaches hebben een brede kijk en kennis van zaken.
Zij geven u zicht op een vitaal perspectief. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie of het plannen van een afspraak.